Đánh giá tác động môi trường - vấn đề nhà quản lý cần quan tâm

Gần đây, các phương tiện truyền thông toàn cầu thường xuyên nhắc đến: ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ trái đất dần nóng lên… Còn tại Việt Nam, dư luận lại xôn xao trước những vụ án về môi trường như: Nhà máy Vedan, Công ty Tung Kuang ở Hải Dương thải nước thải chưa xử lý ra ngoài môi trường. Rõ ràng, vấn đề môi trường đang rất được quan tâm. Xung quanh các sự kiện ấy, dư luận đề cập nhiều đến vai trò của người quản lý môi trường và đặc biệt là vai trò của người quản lý doanh nghiệp. Ngoài ra, khi các doanh nghiệp vi phạm luật bảo vệ môi trường, mức độ thiệt hại đối với doanh nghiệp đó là một con số đáng kể. Không chỉ là thiệt hại trong việc đền bù cho vấn đề ô nhiễm môi trường mà hình ảnh thương hiệu của họ đối với cộng đồng cũng bị ảnh hưởng.

 

Phải chăng những người quản lý này họ chưa có cái nhìn đầy đủ nhất về những tác động của môi trường đối với đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh? Phải chăng họ còn thiếu một công cụ hỗ trợ là các kết quả đánh giá tác động môi trường? Quả thực, đánh giá tác động môi trường là hoạt động rất cần thiết đối với nhà quản lý.

 

Vậy “Đánh giá tác động môi trường” là gì?

 

Theo Luật Bảo vệ môi trường của Việt Nam được ban hành năm 1993 thì “Đánh giá tác động môi trường” là quá trình phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trước khi phê duyệt dự án nhằm bảo đảm phát triển bền vững. Nói cách khác, “Đánh giá tác động môi trường” là quá trình nghiên cứu để đóng góp cho sự phát triển bền vững.

 

Còn theo Đặng Mộng Lân (2001) thì “Đánh giá tác động môi trường” là công cụ được sử dụng rộng rãi nhất trong quản lý môi trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, việc đánh giá tác động môi trường không chỉ là công cụ của các nhà quản lý môi trường mà còn là công cụ cần thiết của các nhà quản lý nói chung.

 

Vai trò của “Đánh giá tác động môi trường” với quản lý

 

Đối với các nhà quản lý môi trường, bảo vệ môi trường thì điều này không cần đề cập nhiều. Bởi việc đánh giá, phân tích những ảnh hưởng, tác động của môi trường sẽ giúp họ có biện pháp cụ thể để quản lý môi trường một cách chặt chẽ hơn.

 

Đánh giá tác động của môi trường còn là một hoạt động đi liền với vai trò, trách nhiệm và lợi nhuận của người quản lý, doanh nghiệp nói chung. Đánh giá tác động môi trường giúp các nhà quản lý doanh nghiệp có cái nhìn đúng đắn về trách nhiệm của doanh nghiệp mình với môi trường và cộng đồng. Từ đó họ sẽ không vì lợi nhuận mà bất chấp, vi phạm pháp luật về môi trường, không phải bỏ một khoản chi phí lớn cho việc khắc phục những hậu quả môi trường mà mình gây ra. Khi hoạt động đánh giá tác động môi trường đã trở thành một công việc bắt buộc đối với nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp; thì các nhà quản lý cần quan tâm hơn đến vấn đề này. Đây không chỉ là quy định nhằm thắt chặt hơn việc quản lý môi trường của Nhà nước; mà đây còn là cơ sở vững chắc nhất giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định có nên đầu tư vào một dự án nào đó hay không? Và qua việc đánh giá tác động môi trường, nhà đầu tư, người quản lý doanh nghiệp sẽ tiên liệu được những vấn đề về môi trường cần giải quyết nhằm đưa dự án, kế hoạch kinh doanh của mình đi đến thành công. Ngoài ra, với một nhà quản lý doanh nghiệp, việc xây dựng và phát triển thương hiệu cũng là vấn đề sống còn trong kinh doanh. Và thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp chỉ được khách hàng, người tiêu dùng đón nhận khi doanh nghiệp quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Như vậy, công tác đánh giá tác động môi trường rõ ràng có ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận trong kinh doanh cũng như việc xây dựng và phát triển thương hiệu của một doanh nghiệp. Một doanh nghiệp chỉ phát triển bền vững khi quan tâm đến vấn đề môi trường, thực hiện trách nhiệm với xã hội.

 

Đối với những nhà quản lý đất nước, việc đánh giá tác động môi trường càng trở nên cấp thiết. Việt Nam là một quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của hiện tượng nóng dần lên của trái đất. Hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai, dịch bệnh… đó là hậu quả của ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng đó, các nhà quản lý đất nước phải cần có những báo cáo, nghiên cứu, phân tích của công tác đánh giá tác động môi trường để đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế tối đa những tác động tiêu cực ấy đến đời sống của người dân và sự phát triển của đất nước mình. Nhưng đó chỉ là những giải pháp mang tính ngắn hạn. Còn ở tầm vĩ mô hơn, các báo cáo, đánh giá, phân tích của công tác đánh giá tác động của môi trường sẽ là cơ sở cho việc hoạch định các kế hoạch quy hoạch, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

 

www.namvietcompany.com